Rīgas atklātais kāpšanas sporta čempionāts
2013

APSTIPRINU
Mākslinieciskās jaunrades centrs
„Praktiskās estētikas skola”
direktors G.Pētersons _______________
2013. gada ___. _____________

Nolikums

I Mērķis

 1. Noskaidrot 2013. gada stiprākos sportistus kāpšanas sportā vecumā līdz 18 gadiem.

II Laiks un vieta

 1. Atklātais čempionāts kāpšanas sportā noris 5 posmos no 2013. gada februāra līdz 9. decembrim.

III Organizatori

Mākslinieciskās jaunrades centrs ”Praktiskās estētikas skola”
(turpmāk – MJC) sadarbībā ar Kalnkāpēju sporta centru un Latvija Alpīnistu savienību.
Čempionāta galvenais tiesnesis Normunds Reinbergs

IV Dalībnieki

 1. Bērni un jaunieši (turpmāk – dalībnieki) divās vecuma grupās:
  • D grupa - līdz 15 gadiem (1998. dzimšanas gads un jaunāki);
  • C grupa - 16 – 18 gadi (1995. – 1997. dzimšanas gads)

V Čempionāta norise

 1. Čempionāts noris trīs maršrutos, kuru kopējais garums ir 23 –24m, platums 1,5m. Tie veidoti izmantojot mākslīgās kāpšanas aizķeres un reljefu.
 2. Izloze notiek pirms pirmā čempionāta posma. Nākamajos posmos izlozi veic čempionāta organizatori aizklāti.
 3. Dalībnieki, kuri čempionātā startē pirmo reizi, startē pirms pārējiem savas grupas sacensību dalībniekiem.
 4. Katrā posmā vispirms startē: meitenes, tad zēni; D grupa, tad C grupa.

VI Vērtēšana un apbalvošana

 1. Rezultātu nosaka, summējot punktus augstākajai aizsniegtajai aizķerei katrā maršrutā – par katru izmantoto aizķeri tiek piešķirti 3 punkti.
 2. Dalībniekam, noraujoties un uzsākot kāpšanu nākamajā maršrutā par katru izmantoto aizķeri piešķir par 1 punktu mazāk.
 3. Dalībnieki, veicot maršrutu, saņem reitinga punktus, kurus summējot aprēķina rezultātus
 4. Reitinga punkti:

  Dalībnieku skaits > 10		Dalībnieku skaits =< 10
  
  		Vieta - Reitinga punkti
  ----------------------------------------------- -------
   1 - 100	11 - 31		21 - 10		1 - 50
   2 - 80		12 - 28		22 - 9		2 - 40
   3 - 65		13 - 26		23 - 8		3 - 32
   4 - 55		14 - 24		24 - 7		4 - 25
   5 - 51		15 - 22		25 - 6	 	5 - 19
   6 - 47		16 - 20		26 - 5		6 - 14
   7 - 43		17 - 18		27 - 4		7 - 10
   8 - 40		18 - 16		28 - 3		 8 - 7
   9 - 37		19 - 14		29 - 2		 9 - 5
  10 - 34 	20 - 12		30 - 1		10 - 1
  ----------------------------------------------- -------
  
  1. Ja čempionātā, kādā no grupām, piedalās mazāk par 30 cilvēkiem, tad no katra rezultāta atņem punktus, kuri pienāktos pirmajam dalībniekam, kas čempionātā nepiedalās. Piemēram: piedalās 20 cilvēki, par 21 vietu pienākas 10 punkti – tātad dalībnieks saņem 90 punktus, 2. vieta 70, 3. vieta 55 punktus u.t.t., 20. vieta saņem 2 punktus.
  2. Vienādu rezultātu gadījumā reitinga punktus aprēķina summējot punktus par sekojošajām vietām un dalot ar dalībnieku skaitu, kas uzrādījuši vienādu rezultātu. Piemēram: 5. vietu iegūst 4. cilvēki, katrs no tiem saņem 51+47+43+40=181, 181/4=45,25 punktus.
  3. Nosakot 2013. gada čempionāta uzvarētājus, vērā ņem 4 posmu labākos rezultātus.
  4. Uzvarētājus nosaka atsevišķi zēniem un meitenēm.

  VII Apbalvošana

  1. Ar diplomiem tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā posmā.
  2. Apbalvošana, izņemot pēdējo posmu, noris katrā nākamajā posmā pirms pirmā dalībnieka starta.
  3. Čempionāta uzvarētājus apbalvo pēc sacensību pēdējā posma ar diplomiem un balvām.

  VIII Izdevumi

  1. Dalībnieku ceļa izdevumus sedz komandējošā organizācija vai dalībnieki.

  IX. Papildus informācija

  1. Čempionāta rezultāti tiks ievietoti KSC interneta vietnē climbing.apollo.lv nedēļas laikā pēc posma beigām.
  2. Papildus informāciju par čempionātu var saņemt zvanot pa tālrunis 29403822 Normundam Reinbergam.

  SASKAŅOTS

  Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra
  Sporta pedagogu metodiskās apvienības metodiķe
  I.Liepiņa elektroniski akceptēja
  Rīgā, 2013. gada 14. janvārī

  SASKAŅOTS

  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
  Sporta un jaunatnes pārvaldes priekšniece
  D.Vīksna _________________________
  Rīgā, 2013. gada ___. __________________