Atklātais 2006. gada KSC čempionāts kāpšanas sportā

vecumā līdz 17 gadiem grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu

Apstiprina KSC prezidents
___________________ /N. Reinbergs/

2006. gada 3. janvāris

Nolikums

Atklātajam KSC čempionātam kāpšanas sportā
vecumā līdz 17 gadiem 2006.g. sezonai

Mērķis un uzdevumi

 • popularizēt kāpšanas sportu Latvijā
 • attīstīt kāpšanas sporta sacensību tradīcijas
 • noskaidrot stiprākos sportistus kāpšanas sportā 2006. gadā.

Organizatori, vieta un laiks

Sacensības organizē Vidzemes p-tas Praktiskās estētikas skola un Kalnkāpēju sporta centrs. Atklātais KSC čempionāts kāpšanas sportā noris laika posmā no 2006. gada janvāra līdz decembrim 6 posmos

 1. posms 10.februāris *
 2. posms 10.marts *
 3. posms 28.aprīlis *
 4. posms 13.oktobris*
 5. posms 10.novembris *
 6. posms 7.decembris **
* - Juglas vidusskolas sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
** - Pļavnieku Valsts ģimnāzijas sporta zāle, Saharova 35, Rīga

Grūtās kāpšanas sacensības noris vairākos maršrutos, kuru kopējais garums ir 23 – 24m, platums 1,5m. Tie veidoti izmantojot mākslīgās kāpšanas aizķeres un reljefu.

Dalībnieki

  Sacensības notiek divās vecuma grupās:

 • 1991. dzimšanas gads un jaunāki – ED grupa
 • 1989. – 1990. dzimšanas gads - C grupa

Mazā dalībnieku skaita dēļ meiteņu grupas tiek apvienotas

Čempionāta norise.

Čempionāta norisi nosaka šis nolikums, kas ir vienots visiem čempionāta posmiem. Katrā posmā:

 • 17:00 – 17:20 dalībnieku reģistrācija
 • 17:20 – 17:30 iepriekšējā posma apbalvošana, maršrutu izrādīšana, jauno dalībnieku starta kārtības izloze
 • 17:40 – 20:00 dalībnieku starti maršrutos

Čempionāta rezultāti tiks apkopoti KSC web lapā: climbing.apollo.lv nedēļas laikā pēc katra posma beigām

Pieteikumu iesniegšana.

Pieteikumi iesniedzami rakstiski sacensību dienā no pl.17:00 līdz 17:20

Dalības maksas nav.

Izloze

Izloze notiek pirms pirmā posma. Nākamajos posmos izlozi veic sacensību organizatori aizklāti. Dalībnieki, kas čempionātā startē pirmo reizi startē pirms pārējiem savas grupas sacensību dalībniekiem.

Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana.

Uzvarētājus nosaka atsevišķi zēniem un meitenēm. Apbalvoti tiek pirmo trīs vietu ieguvēji katrā posmā ar diplomiem. Apbalvošana, izņemot pēdējo posmu, noris katrā nākamajā posmā pirms pirmā dalībnieka starta. Čempionāta uzvarētāji tiek apbalvoti pēc sacensību pēdējā posma ar diplomiem un balvām

Sacensību organizēšana

Atsevišķi organizatoriski jautājumi īsumā izklāstīti pielikumā. Sacensību organizatori atbild par dalībnieku drošību un dalībnieku veselības stāvokli tikai, kad tie atrodas sacensību maršrutos

Sacensību organizatori patur tiesības pēc pirmajiem trīs posmiem atcelt čempionātu gadījumā, ja dalībnieku skaits tajā nebūs pietiekošs. Atcelšanas gadījumā startējušajiem dalībniekiem tiks atgriezta iemaksātā dalības maksa.

Sacensību organizatori patur tiesības mainīt sacensību nolikumu par to iepriekš informējot dalībniekus un komandu pārstāvjus.

Sīkāku informāciju par čempionātu iespējams saņemt
pie Normunda Reinberga
( 29403822
+ nr@apollo.lv

Īss pārskats par sacensību noteikumiem
 • Sacensības tiek organizētas neformālā gaisotnē, tādēļ visos posmos distances ir atklātas t.i. dalībnieki var vērot kā kāpj citi.
 • Visos posmos dalībnieki startē trīs maršrutos, kuru kopējais garums ir 23 – 24 metri. Visi maršruti tiek veikti ar augšējo drošināšanu. Kopējais laiks visu maršrutu veikšanai (kontrollaiks) ir 5 minūtes (tam beidzoties, dalībnieks tiek noņemts no maršruta un tiek fiksēts dalībnieka uzrādītais rezultāts)
 • Rezultātu nosaka, summējot punktus augstākajai aizsniegtajai aizķerei – par katru izmantoto aizķeri tiek piešķirti 3 punkti
 • Dalībniekam noraujoties un uzsākot kāšanu nākamajā maršrutā par katru izmantoto aizķeri tiek piešķirts par 1 punktu mazāk
 • Dalībnieka vadīšana distancē ir aizliegta. Par šā noteikumu punkta neievērošanu dalībnieku var diskvalificēt, t.s. priekšā teicēju var izraidīt no zāles līdz čempionāta posma beigām)
 • Pēc uzrādītā rezultāta dalībnieki saņem reitinga punktus, kurus summējot tiks aprēķināti čempionāta rezultāti:
Dalībnieku skaits > 10		Dalībnieku skaits =< 10

	Vieta - Reitinga punkti
-------------------------------------------		------
 1 - 100		11 - 31		21 - 10		1 - 50
 2 - 80		12 - 28		22 - 9		2 - 40
 3 - 65		13 - 26		23 - 8		3 - 32
 4 - 55		14 - 24		24 - 7		4 - 25
 5 - 51		15 - 22		25 - 6	 	5 - 19
 6 - 47		16 - 20		26 - 5		6 - 14
 7 - 43		17 - 18		27 - 4		7 - 10
 8 - 40		18 - 16		28 - 3		 8 - 7
 9 - 37		19 - 14		29 - 2		 9 - 5
10 - 34 		20 - 12		30 - 1		10 - 1
-------------------------------------------		------

Piezīmes:

 • Ja sacensībās vienā grupā piedalās mazāk kā 30 dalībnieku, tad no katra rezultāta tiek atskaitīti punkti, kas atbilst pirmā nestartējošā dalībnika punktu skaitam.
 • Piem.
  startē 10 dalībnieki, par 11 vietu dalībnieks saņemtu 31p. Tātad uzvarētājs iegūst 100-31=69p., attiecīgi 2.v-49p., 3.v.-34p., utt.

 • Ja vairāki dalībnieki uzrādījuši vienādus rezultātus, viņu punktus summē un dala ar vienādo rezultātu dalībnieku skaitu
 • Piem.
  3 dalībnieki uzrādījuši vienādus rezultātus un ierindojušies 5-7 v., 51+47+43=141, tad katrs dalībnieks saņem 141/3=47p.

 • Nosakot starta kārtību vērā tiks ņemti visos posmos iegūto reitinga punktu summa (dalībnieki startē apgrieztā secībā pēc uzrādītājiem rezultātiem, vispirms startējot dalībniekiem, kas piedalās čempionātā pirmo reizi)
 • Aprēķinot čempionāta rezultātus vērā ņems 5 labāko posmu rezultātus
 • Maršrutu veikšanas secību nosaka maršrutu priekšnieks
 • Katrā posmā vispirms startē jaunietes, tad jaunieši; vispirms D grupa, tad C grupa